search

Československo mapě

Tato mapa ukazuje mapa Československa. Můžete libovolně vytisknout Mapu Československa. Československu mapa je ke stažení a tisku na této stránce.
Československá mapa byla založena roku 1918 po rozpuštění Rakousko-uherského státu na konci první světové války. Zahrnovala provincie Československa, mapku Čech a Moravy, Slovensko, provincii Rus Podkarpatský (trans-Karpatská Ukrajina) a části Rakouského Slezska.
 
Československá mapa se řadí mezi evropské země s průměrnou velikostí, s územím téměř 79 000 km². Mapa Československa je zhruba srovnatelná s oblastí Rakouska nebo Irska, ale je 7 krát menší než ve Francii a 122 krát menší než ve Spojených státech amerických. (viz. mapa Československa).
 
Židovská historie je v Československu velmi přítomna. Najdete tu spoustu synagog a hřbitovů zasvěcená vzpomínce na Židy, kteří museli uprchnout během druhé světové války. V československém městě je město, které je domovem nádherné židovské čtvrti, uvedené jako seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Neminout Terezín, město transformované nacisty do tranzitního tábora pro Židy, před deportací do Osvětimi.
 
Hlavní město mapy Československa je mladé, kulturní a dynamické město! Pokud chcete večírek, neminujte festival. Na program nejslavnějšího festivalu Československa, hudby, divadla a mezinárodních umělců po dobu sedmi dní. Na festivalu, či dokonce i na turistu, si nemůžete ujít dobré československé pivo.